Audiovisual Performance

Audiovisuellt framförande av Jonas Westling den 16 januari 2015 på Mediehuset i Falun.

Framförandet är en examination av kursen LP1018 – Creative VJ, som avslutar terminen Audiovisuell Artist. Detta är termin 3 av programmet Audiovisuell Produktion vid Högskolan i Dalarna.

Ljud och bild hanteras intermodalt med mål om att inget av dessa ska bli dominant, utan upplevas likvärdiga i en audiovisuell helhet. Musiken gjordes med en tanke om enkelhet och ett ljud som ska upplevas kraftfullt och samtidigt ”tight”. Det visuella skapades därefter för att matcha musiken och förhoppningsvis upplevas motsvara dess händelser av den sittande publiken.